Om 10u werd Zwerver losgemaakt en vertrokken we. Volgens mijn berekeningen was dit het gunstigste moment om met een maximum stroom te vertrekken.

Gezien het zicht uitstekend was, en de rode boeienlijn zeer goed gevolgd kon worden werd van het oorspronkelijke plan afgeweken en een kortere route tussen de rotsen gevolgd. Dit ging zeer gemakkelijk. Iets na 11u zaten we plots in een lichte mist, het zicht was onmerkbaar geminderd tot 1/2 nm.

Deze slechte zichtbaarheid hield aan tot 14u. Toen loste de zon de mist volledig op, en begon een stralende dag. Gezien de mist en de lage stand van het tij, wilde ik ditmaal niet de afkorting nemen om tussen het eiland Bath en Roscoff in te varen. We gingen rond het eiland Bath. Om 16u30 lagen we vast in de box.

Het lek aan de motor is fel verminderd, de reden hiervan is mij onbekend, maar ik ben er niet rouwig om.

Naast Zwerver ligt er een Belg, die van Nieuwpoort naar Loctudy verhuist is met zijn First 32. Zijn dochter is een van de havenmeesters van Roscoff (Bloscom).