Oorspronkelijk was het mijn bedoeling om van St Peters Port direct naar Cherboug te varen. Een tocht van 44 nm was te doen. Bij Cap de la Haque bevinden zich rassen. Het ras van Blanchart is berucht. Normaal wordt daar voorbij gegaan bij slack, als de stroom minimaal is. Maar dit kon nu niet en er zou een flinke dwarswind staan. Ik kon niet beredeneren hoe dit de rassen zou beinvloeden en ik heb op dat punt geen enkele ervaring. In de pilotbooks, die aan boord zijn, is dit ook niet beschreven. Dus het zekere voor het onzekere werd beslist, naar Dielette te varen en de rassen voorbij te gaan morgen bij de voorspelde windstilte.

Dus zodra het kon werd de haven van St Peters Port uitgevaren. Deze haven heeft een drempel waardoor jachten pas buiten kunnen bij een bepaald waterpeil. Dus ‘s morgens uit de haven ging het direct zuid, om rond Herm te draaien en naar het noorden te varen tussen Herm en Sark in. Dit noemt the Big Rusell route. Zodra we in de Big Rusell waren, trok de stroom ons verder. Vermits we voor de wind voeren werd alleen maar de fok ontrolt. Op sommige tijdstippen haalden we 11 kn over de grond. Eenmaal uit de Big Rusell, die maar 5 nm lang is, boog Zwerver naar het oosten, voor de laatste 20 nm naar Dielette.

Daar begreep ik waarom James Bond zijn Martini “only stired , not shaken” wilde. Het shaken van Zwerver was zo onaangenaam, dat die les er bij mij onmiddellijk inging. Gelukkig duwde de stroom Zwerver nog steeds en waren we snel in Dielette.

In Dielette werd Zwerver ook voorbij de plaatselijke drempel afgemeerd, zodat ik kon bekomen van het “shaken” in een rustig deel van de haven. om 13u40 was Zwerver afgemeerd na 25 nm door het water, de rest kregen we gratis van de stroming.